Contact
Jiangsu Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd

Address:Jiangsu Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd .699 Kejian Road,Jiangning  Science Park Nanjing, Jiangsu 211112  CHINA

Tel:  +86-25 -85090979

FAX:  +86-25 -52169333

Intermediates Contacts:

Li jian guo

Tel: +86 25 85090179

E-mail: normal@ask-pharm.com

For any API & FDF Business Cooperation, please contact:

Gregory Li

Tel: +86 85090137

E-mail:liguoqiang@ask-pharm.com

Top

Copyright ©2019 Jiangsu Aosaikang Pharmaceutical Co., Ltd. Website designed by Longmei